• — Our team —

  Michael CHENG,

  Managing Partner


  Ling ZHANG, Partner

  Guichun PENG, Partner


  Shuang ZHONG, Partner

  Tom Ren, Partner

  Ruishuang LIU, Counsel

  David WANG, Counsel

  Junsheng DUAN, Counsel

  Paul LO, Counsel

  Arthur CHIU, Counsel

  Heng DENG, Counsel

  所有文章
  ×